31. maj 2019

SÅDAN BLIVER DU KLOGERE PÅ AFTALEN MELLEM DANSK JERNBANEFORBUND OG DSB

Kære Alle

Dansk Jernbaneforbund vil gøre alt for at sikre, at medlemmerne bliver informeret ordentligt om aftalerne og detaljerne i aftalerne.

Da det samlede aftalekompleks består af 125 sider betyder det i sagens natur, at dette ikke egner sig til nogen form for sociale medier.

Derfor er hverken facebook, nyhedsmails eller lignende særligt velegnet til information om detaljerne i aftale-komplekset.

Dansk Jernbaneforbund har i samråd med områdegrupperne, som har været en uvurderlig del af forhandlingerne, derfor udarbejdet en plan for kommunikationsprocessen.

Dansk Jernbaneforbund arbejder efter følgende plan:
- Hovedbestyrelsen gennemgår aftale-komplekset (primo uge 23)
- Tillidsrepræsentanterne i DSB orienteres om detaljerne i aftale-komplekset (uge 23)
- Områdegrupperne kommunikerer til medlemmerne på respektive områder (LPO DSB, LPO DSB S-tog, TPO DSB samt SPO DSB)
- Dansk Jernbaneforbund (forbundsledelsen) og områdegrupperne afholder medlemsmøder i hele landet

Hovedpunkterne i aftale-komplekset er bl.a.:

Arbejdstidsregler for TPO DSB (herunder S-togs-revisorer), LPO DSB (Fjern), LPO DSB S-tog samt arbejdstidsregler for LKI og TGI.
Bemandings-aftaler for togpersonale (herunder S-togs-revisorer).
Tekniske tider
Ferieaftaler for LPO DSB, LPO DSB S-tog samt TPO DSB.
Aftaler om medarbejderindflydelse (eksempelvis udarbejdelse af ture).
Uddannelses-aftale for LPO DSB, LPO DSB S-tog, TPO DSB samt SPO DSB.
Aftaler om lønforhold (bl.a. pension samt aftaler om tillæg)
Aftale om Loss of License.
Overenskomst vedr. salg i tog mellem Kort og Godt A/S og Dansk Jernbaneforbund.
Lokalaftale om samarbejde og tillidsrepræsentanter i DSB SOV.
Tilpasnings-protokollat for stationspersonale i DSB SOV.

Dansk Jernbaneforbund ser frem til at møde medlemmerne ude i landet - møder afholdes som tidligere udmeldt:

Lokomotiv og togpersonale
Roskilde 11. juni, kl 18.00
Næstved 12. juni kl 18.00
København 17. juni kl 19.00
Aarhus 24. juni kl 18.00
Fredericia 25. juni kl 18.00
Aalborg 27. juni kl 18.00

SPO
Fredericia 25. juni 15.00-17.00
København 1. juli kl 16.00
Aarhus 2. juli 15.30