1. feb 2016

Nyt fra socialrådgiveren: Når du bliver syg

Af Socialrådgiver Lone Kaczmarek

En vintermørk dag bliver straks lidt hyggeligere, når jeg får tændt stearinlysene i mit vindue og med kaffen i koppen er jeg parat til de små og store spørgsmål, som der i løbet af dagen dumper ned i min mailboks eller som I ringer om - og ønsker hjælp til.

På mit bord ligger også et par opgaver fra dagen før – og en af dem handler om manglende dagpenge refusion til arbejdsgiveren under sygdom. Jeg har faktisk haft flere af den slags sager, hvor et sygemeldt medlem af den ene eller anden årsag ikke får svaret på det skema, som kommunen sender, eller får svaret for sent – eller at kommunen ikke godkender de svar, som er skrevet. Nogen gang lykkedes det at få kommunen til at revurdere afslaget på sygedagpenge til arbejdsgiveren, andre gange accepterer arbejdsgiveren, at der er sket en fejl og endelig er der situationer, hvor det ikke er muligt at ændre på afgørelsen - og medlemmet efterfølgende skal betale sin løn under sygdom tilbage. For nogen kan det være rigtig mange penge.  

Derfor: Husk at tjekke posten i jeres E-Boks eller, hvis I er fritaget for digital post, i jeres almindelige postkasse. Husk at reagere inden for svarfristens udløb, og gem en kopi af jeres svar, således at I kan dokumenterer, at I har reageret, hvis der senere skulle opstå problemer.

Tror de ikke på, at jeg er syg?

”Tror de ikke på, at jeg er syg?” – er et spørgsmål jeg ofte hører fra frustrerede og bekymrede medlemmer, som føler at deres sygdom og gener ikke bliver taget alvorligt. Og jeg kan godt forstå, at det er svært at finde rundt i den offentlige jungle, med de mange regler, skemaer, møder, planer og samtaler med skiftende sagsbehandlere, jobkonsulenter og behandlere.

Jeg møder voksne mennesker, der har været på arbejdsmarkedet hele deres liv, betalt deres skat og været dedikeret til at udføre deres arbejde bedst muligt, som bliver så stressede og triste, fordi det nærmest er umuligt at gennemskue og overskue det forløb, de skal igennem og deres kontakt til Jobcenteret.

Ring eller skriv til mig. Så kan vi sammen gennemgå, hvad der skal ske på mødet. I nogle situationer vil jeg gerne deltage sammen med jer i mødet eller til samtalen. Jeg har også mulighed for, sammen med dig, at gennemgå og udfylde nogle af de mange skemaer og pairer der findes. Sammen kan vi gennemgå, hvad der skal ske, og hvilke forventninger kommunen har til dig.

Og hvilke forventninger du kan have til kommunen.

Jeg kan ikke ændre reglerne, men jeg kan være med til at skabe et overblik, og vi kan sammen stille spørgsmål til jeres sagsbehandler og følge op på din sag. I sidste ende kan vi også klage over en afgørelse, hvis den ikke giver mening eller ikke er lovmedholdelig.

Oplysningspligt og ansvar

Rigtig mange tror, at kommunen og andre offentlige myndigheder har alle oplysninger om dem, og derfor bare kan bruge de oplysninger, der allerede findes i systemet. Og selv om der allerede findes mange oplysninger om dig i de forskellige ”systemer”, har forvaltningerne tavshedspligt over for hinanden. Personlige oplysninger flyder derfor ikke bare frit rundt i systemet.

Du har derfor som borger pligt til at oplyse om ændringer der har betydning for de ydelser du modtager. Du kender det formentlig allerede fra SKAT, hvor du selv skal forskudsregistrere din forventede skattepligtige indtægt og mulige fradrag for det kommende år, men det gælder også i forhold til mange offentlige ydelser fx kontanthjælp, sygedagpenge, arbejdsløshedsunderstøttelse, boligydelse og pensioner.

Når du modtager en ydelse, fremgår det gerne af den oversigt du får, hvad du selv er forpligtet til at oplyse i forbindelse med at du modtager ydelsen. Men er du i tvivl, er du velkommen til at ringe.