9. okt 2018

Nyt fra sektionsbestyrelsen

Sektionsbestyrelsen holdt 29. august bestyrelsesmøde i Fredericia som et af de første efter Sektionsmødet 23. maj, og med en nyformand, Ole Husted Andersen,
og ny næstformand, Ingelise Klavsen, blev der drøftet fremtid. I hvilken retning skal vi gå?

Efter en ivrig drøftelse besluttede bestyrelsen sig for tre små udvalg:

Formand Ole Husted Andersen og næstformand Ingelise Klavsen, udarbejder en plan med forslag til den politik, bestyrelsen skal prioritere og have fokus på fremover.

Bestyrelsesmedlemmerne Johan Albrechtsen og Poul-Christian Svoller-Petersen skal udarbejde en plan for, hvordan sektionens medlemmer bedst bliver hørt.
Formand Ole Husted Andersen ønsker, at medlemmerne bliver hørt: De gode ideer kan også komme fra medlemmerne i sektionen.

En tredje gruppe blev Formand Ole Husted Andersen og journalist Uffe Skov Pedersen, der skal se på både pensionistsiderne i bladet samt vores hjemmeside med en målsætning om at forbedre produktet.

Økonomi og medlemsantal Kassereren Lone Agri fremlagde et fint revideret regnskab med balance på 1.729.743,63 kr.

Sektionen har 3791 medlemmer heraf er de 3553 tjenestemænd. Dette medlemstal er og vil være støt faldende de kommende år. I en sådan situation kan det altid være godt, at have noget på kistebunden.