31. maj 2018

Nyt fra sektionsbestyrelsen

Banedanmark og DSB udsætter rettens behandling af Banedanmarks pensionisters frikortsag

Banedanmark og DSB har fået held til at få Østre Landsret til at udsætte behandlingen af Banedanmarks pensionisters retssag til efter at Højesteret har afsagt dom i Dansk Jernbaneforbunds og HK Trafik & Jernbanes ankesag om bortfald af retten til frikort for de ansatte (erhvervsaktive) i Banedanmark. Retsforhandlingen i den sag er berammet til 20. august 2018. Tidspunktet for domsafsigelsen kender vi ikke endnu.
Pensionisternes sag handler om bortfald af frikort for tidligere ansatte, der er pensioneret fra Banedanmark. Denne sag var berammet i Østre Landsret til den 28.-30. maj 2018, men nu må vi se i øjnene, at retsbehandlingen bliver udskudt i måneder. Det er hverken med Dansk Jernbaneforbunds accept eller gode vilje. Tværtimod er vi uforstående overfor at de to sager kobles sammen, idet pensionisternes sag omhandler et løfte, der er givet i forbindelse med pensionering og ikke en ændring af et vilkår under ansættelsen, men vi må naturligvis bøje os for Østre Landsrets afgørelse.
Ny information vil komme, når vi kender det nye tidspunkt for retsbehandlingen i Østre Landsret.

Nyt togkort
Udskiftning af vores togkort med den nye scanbare kode er udskudt til lidt senere. Vi vil få besked når en dato foreligger.
Alle kort der har en gyldighedsdato ud i tid er stadig gældende selvom der ikke er scanbar kode på bagsiden, og dette er personalet i toget også informeret om.
Alle der har fået kort tilsendt i 2018 har den scanbare kode på.

Medlemsmøder
Der afholdes i år et lukke medlemsmøde i Ringsted: Berørte medlemmer tilknyttet denne lokalitet vil få tilsendt en personlig invitation senere på året. 
Der afholdes desuden et stormøde i Nyborg i november måned. Der er alle medlemmer af DJ Pensionistsektion velkommen. Invitationen til dette møde kommer her i bladet senere i år.