15. aug 2014

Nye regler for sygedagpenge fra 1. juli 2014

Reglerne for sygedagpenge ændres pr. 1.7.2014 med den nye sygedagpengereform. Loven er endnu ikke endeligt vedtaget, men alle regner med at den vedtages sådan som lovforslaget ligger nu.

Jeg vælger at skrive om det i juni-bladet, da ændringerne træder i kraft pr. 1. juli i år, og jeg synes at de medlemmer, der er berørt, skal orienteres.

Den omstridte regel om at man som udgangspunkt kun kan få sygedagpenge i 52 uger har længe været til diskussion. Reglen betød, at hvis man ikke kunne få forlænget sine sygedagpenge under de særlige bestemmelser, mistede man sine sygedagpenge og måtte gå på kontanthjælp. Det har været en økonomisk katastrofe for mange, fordi kontanthjælpen er afhængig af formue (og om man har bil og sommerhus) og ægtefælles indkomst.

De nye regler kommer til at betyde at jobcentret allerede efter 22 uger skal vurdere, om dine sygedagpenge kan forlænges. Hvis ikke, skal du deltage i et jobafklaringsforløb og mens du er på det, får du en ydelse, der hedder ressourceforløbsydelse. Denne svarer til kontanthjælpen, men formue og ægtefælles indtægt m.m. har ingen indflydelse på ydelsen.

Det vil fortsat være muligt at få forlænget sine sygedagpenge under samme betingelser som før, dog sker der en mildnelse i muligheden for at få forlænget sygedagene på grund af livstruende sygdom, idet det nu er nok med en udtalelse fra egen læge om at man har en livstruende sygdom.

De nye regler gælder fra 1.7.2014, og det betyder, at hvis man er røget ud af sygedagpenge systemet før denne dato, gælder reglerne ikke.

Desuden betyder reglerne, at indtægtsnedgangen kommer hurtigere end før. Til gengæld vil der være nogle, der før helt mistede indtægten når deres sygedagpenge stoppede, der nu vil få en ydelse svarende til kontanthjælp.

Fritaget for at følge behandling

En anden ny ting der indføres, handler om det, man kan kalde ”tvangsbehandling”. I den nuværende sygedagpengelov mister man retten til ydelsen, hvis man ikke følger en anvist behandling, som fx at lade sig indlægge på sygehus eller modtage lægelig behandling.

Med reformen indføres det i en prøveperiode på 2 år, at man har lov til at sige nej til behandling uden at det får konsekvenser. Dette kan fx have betydning for personer, der ikke ønsker at lade sig operere for diskusprolaps eller indtage psykofarmaka.

Jeg er spændt på denne regel i praksis. Man ser tit, at folks sygedagpenge bliver stoppet, fordi de ikke er lægeligt afklaret. Det kan fx betyde, at de ikke har gennemgået en bestemt behandling. Men hvis de nu nægter at modtage behandlingen, hvad vil der så ske?

Foreløbig er det svært at sige hvor mange de nye regler vil gavne, og hvor mange de vil skade.

Kort overblik:

Efter 5 mdr. (22 uger) skal det tages op, om dine sygedagpenge kan forlænges efter gældende regler samt efter en ny regel, der gælder for personer med livstruende, alvorlig sygdom.

Hvis dine sygedagpenge ikke kan forlænges efter disse regler skal du overgå til et jobafklaringsforløb, hvor du i stedet for sygedagpenge vil få en ydelse, der svarer til kontanthjælp – dog uden at formue og ægtefælle / samlevers indkomst fratrækkes. 

Der vil blive lavet om på den måde, der skal følges op. Man vil forsøge at gøre indsatsen overfor borgeren mere håndholdt og effektiv.

Man vil fokusere på at bruge ressourcerne på sygemeldte, der risikerer et langt sygdomsforløb.

Det bliver muligt at sige nej til behandling uden at sygedagpengene stopper af den grund.

Overgangsregler

Der gælder som sagt nye regler for sygedagpenge fra 1. juli i år. Der er dog visse overgangsregler:

Hvis du ER røget ud af sygedagpengesystemet inden den 1.7., gælder reglerne ikke for dig, så er der desværre ”ingen vej tilbage” før du har optjent en ny sygedagpengeperiode og enten været i arbejde eller på arbejdsløshedsdagpenge i en periode.

HVIS du stadig er på sygedagpenge den 1.7.2014, gælder følgende regler:

Hvis du den 1.7.2014 har modtaget sygedagpenge i 22 uger eller derunder, gælder alle de nye regler for dig.

Hvis du den 1.7.2014 har modtaget sygedagpenge i over 22 uger gælder de gamle regler. Du kan modtage sygedagpenge i 52 uger og altså senest skal have vurderet, om dine sygedagpenge kan forlænges efter 12 mdr.

Det er altid kompliceret med ny lovgivning og især med overgangsordninger. Hvis du har problemer med det, er du selvfølgelig velkommen til at henvende dig, så må vi prøve at finde ud af det.

----------

Af Socialrådgiver Arabella Neuhaus. Artiklen har tidligere været bragt i Jernbane Tidende #3 2014.