21. dec 2018

MEDLEMSINFORMATION Haste-fællesmøde i Dansk Arbejdsgiverforening.

MEDLEMSINFORMATION
Haste-fællesmøde i Dansk Arbejdsgiverforening.

Dansk Jernbaneforbund har konstateret, at der er sket løntræk for en række overenskomstansatte medarbejdere i DSB.
Løntrækket er sket udfra den antagelse fra DSB’s side, at de pågældende medarbejdere aktivt deltog i en ”maskereret” arbejdsnedlæggelse i juni 2018 og/eller i en eller flere kortvarige arbejdsnedlæggelser november 2018.

DSB har foretaget dette løntræk til trods for, at Dansk Jernbaneforbund har gjort indsigelse imod de af DSB fremsendte medarbejderlister over medarbejdere, som DSB mente deltog i arbejdsnedlæggelserne.

Parterne havde planlagt møde den 10. januar 2019 for at drøfte mulighed for at indgå forlig om bod og om hvilke medarbejdere, der skulle tages ud af listerne.

DSB har i øvrigt foretaget dette løntræk uden varsel.

Dansk Jernbaneforbund har drøftet sagen med LO.
Det er LO’s opfattelse, at en del af løntrækkene er foretaget uberettiget overfor flere af medarbejderne, der ikke har deltaget i arbejdsnedlæggelserne.

LO anser derfor løntrækket for at være et overenskomstbrud, og der fremsættes krav om tilbagebetaling af det overenskomststridige løntræk og betaling af bod for brud på overenskomsten.

LO har derfor anmodet Dansk Arbejdsgiverforening om et haste-fællesmøde.
Med mindre andet oplyses behandles sagen d. 28. december 2018.

Har du uberettiget fået foretaget løntræk, skal du gøre følgende:

Vedr. arbejdsnedlæggelser i november 2018 (faglige møder):
Indsend en mail til HH@DJF.DK senest d. 26.12.2018 med følgende oplysninger:

Navn
CPR (valgfrit)
Tjenestested
Beløb på løntræk
Baggrund for at løntræk er uberettiget

Vedr. påstået arbejdsnedlæggelse i juni 2018 (sygdom):
Indsend en mail til HH@DJF.DK senest d. 26.12.2018 med følgende oplysninger:

Navn
CPR (valgfrit)
Tjenestested
Beløb på løntræk
Beskrivelse af baggrund for sygdom / evt. dokumentation /afholdt sygesamtale….kort sagt alt der beskriver, at løntræk for sygdom er uberettiget.