10. jan 2019

Medlemsinfo: Vejlesagen – Landsretten stadfæster byrettens dom.

Dansk Jernbaneforbunds ankesag i forbindelse med den såkaldte Vejlesag blev afgjort i tirsdags. Landsretten valgte desværre at stadfæstede byrettens dom. Dermed beslutter landsretten, at vores kollega ikke er berettiget til erstatning.

DJ er fortsat forundret over, at man som medarbejder i DSB i 4 år skal leve med at være pålagt hovedansvaret for en alvorlig ulykke og alene kan nøjes med en undskyldning – presset frem af omstændighederne - mere end 4 år efter.

DSB havde oveni nægtet retsmægling – på trods af at Østre Landsret anbefalede det.

Men sådan er juraen desværre, har landsretten nu fastslået.

Dansk Jernbaneforbund tager naturligvis dommen til efterretning. Men vi undrer os samtidig over, at DSB i sager som denne alene lader kold jura tale og ikke forholder sig til de menneskelige aspekter.

DSB’s advokat lagde i sit forsvar meget vægt på, at DJ ikke havde forlangt en såkaldt tjenestemandsundersøgelse øjeblikkeligt. Reelt er det en kritik af, at DJ havde tiltro til det normale samarbejde: At dette samarbejde mellem ledelsen og medarbejderne ville sikre en fornuftig og menneskelig behandling af den berørte kollega. Vores tiltro blev desværre svigtet fælt.

Konsekvensen er desværre, at vi fremadrettet må handle mere i den retning, som DSB’s advokat efterlyste, hvilket vi herefter fremadrettet må agere ud fra.