10. jan 2019

Medlemsinfo: Uberettigede løntræk – dagens møde

Medlemsinfo: Uberettigede løntræk – dagens møde

Dansk Jernbaneforbund og Fagbevægelsens Hovedorganisation har i dag været til møde med Dansk Arbejdsgiverforening, Dansk Industri og DSB. Eneste punkt på dagsordenen: Uberettiget løntræk i forbindelse med sygdom i sommeren 2018 + det faglige møde den 5. november om morgenen. Der blev ikke sat noget punktum i sagen i dag.

DJ og FH har gjort klar indsigelse mod samtlige løntræk. DJ indsender nu de konkrete indsigelser til DSB. Indsigelserne drøftes på et nyt møde den 24. januar.

Samtidig er DSB nu indforstået med, at de ikke skal gennemføre løntræk for november måneds øvrige faglige møder, før navnelister er drøftet med DJ.

Derfor: Mere info følger efter den 24. januar