15. nov 2018

Medlemsinfo: Dansk Jernbaneforbund og DSB enige om at forhandle videre

DJ og DSB er i dag blevet enige om, at fortsætte forhandlingerne om vilkårene ved overgangen til Jernbaneoverenskomsten.
Vi er enige om at forhandle videre om:

- Løn/pension
- Medarbejderindflydelse
- Arbejdstid
- Øvrige lokalaftaler

Der er fortsat betragtelige uenigheder om arbejdstid og medarbejderindflydelse og Dansk Jernbaneforbund accepterer ikke de forringelser DSB har fremlagt.

Det er afgørende at understrege, at DJ ikke indgår delaftaler. Dermed er der ingen aftale, før alle områder er forhandlet helt på plads.
DSB har anerkendt denne præmis: DJ underskriver først aftaler, når hele aftalekomplekset foreligger og der samlet set er skabt fair forhold i DSB. Der er vi
meget langt fra.

DJ og DSB er i også enige om, at de nuværende tillidsrepræsentanter fortsætter frem til 31. marts og DSB dermed annullerer opsigelserne af 1. november.

Vi har drøftet præmisserne for en kommende aftale om TR-system og opnåede enighed om en aftaletekst; men har ikke underskrevet en sådan.

Der er fortsat lang vej i mål. I de kommende uger venter mange intense timer ved forhandlingsbordene.

Vi vil holde Jer opdateret så godt vi kan og i det omfang forhandlingerne tillader det.

Vi håber på Jeres fortsatte støtte for at opnå "fair forhold" Det gør faktisk en reel forskel ved forhandlingsbordet.

Ingen må være i tvivl om, at vi står sammen i Dansk Jernbaneforbund.