7. jun 2019

Medlemsinfo - Aftalen mellem Dansk Jernbaneforbund og DSB

DSB og Dansk Jernbaneforbund blev den 29. maj 2019 enige om et aftalesæt for lokomotiv- og togpersonale samt en tilpasningsaftale for stationsbetjentene i DSB SOV.

Her følger et hurtigt overblik. Vi forventer at kunne offentliggøre de konkrete aftaler indenfor de nærmeste dage.

Din lokale leder, din tillidsrepræsentant og HR Forhandling- & Personalejura står til rådighed for konkrete spørgsmål.

Lokomotivførere DSB
Der er indgået en ny arbejdstidsaftale samt en ny ferieaftale. Implementeringen drøfter vi i næstkommende uge.

Af de væsentligste elementer kan nævnes:
• Der er aftalt 3-månedersnorm for alle. Der må maksimalt være 160 timer over løbende 4 uger.
• Kombinationsture og tidslommer erstattes med ture og reserve
• Behovet for skubbeweekender søges løst ved bl.a tjenester op til 10 timer lørdag/søndag samt weekendspecialture. Weekendtjenester under 9,5 time kan korrigeres til tjenester på over 9,5 time uden kompensation i indtil 28 dage før tjenesten. Herefter kan korrigering alene ske mod betaling af kr. 100,- såfremt tjenesten forlænges udover 9,5 time.
• Underretning om normnedsættende dage samt møde/sluttid for lokomotivførere i tur vil ske senest 28 dage før. En normnedsættende dag for reserven, der ikke placeres i forbindelse med en anden fridag, skal have en længde på min. 29 timer og 24 minutter.
• Tjenester kan korrigeres med 90 minutter indtil 28 dage før og med 45 minutter fra 28 dage før indtil 8 dage før
• Senest 10 dage før skal reserven oplyses deres tjenester.
• Underretning om endelig møde/sluttid vil ske senest 8 dage før
Medarbejderindflydelsen på tjenester og ture bibeholdes.
• Ferie og  frihed (enkeltdagssøgning) skal søges senest 23 dage før
I ferieaftalen er der bl.a. fastlagt, at der i ugerne 26-35 inkl. (10 uger) fastsættes ferieprocent til mindst 19 %. Det samme gælder uge 7 og uge 42. De lokale ferievalgsregler fortsætter.
Udligningstillægget for overenskomstansatte fastholdes ved forfremmelse.
Tillægget til Ansvarshavende på P-risten i Ar og Fa videreføres.
Der er ikke indgået særskilt aftale om flekstillæg, hvorfor reglerne i Jernbaneoverenskomstens § 11 finder anvendelse.
Der er ydes ikke kørelærer-elevtillæg.
Testføreraftalen fortsætter

Togførere og togrevisorer
Forståelsesprotokollat med tilhørende arbejdstidsaftale videreføres for togførere og der er indgået ny aftale for togrevisorerne.
Dette betyder, at der fortsættes med ture og reserver som implementeret 3. februar 2019.
Af de væsentligste elementer, der kan fortsætte efter K-19/S-19 kan nævnes:
• Der er aftalt 3-månedersnorm for alle
• Underretning af alle vil ske senest 28 dage før
• Underretning om endelig møde/sluttid vil ske senest 8 dage før. Herefter skal  eventuelle ændringer til møde-/sluttid aftales med medarbejderen.
• Tjenester for togfører kan korrigeres med 120 minutter indtil 28 dage før og med 45 minutter fra 28 dage før indtil 8 dage før
• Tjenester for togrevisorer kan korrigeres med 40 minutter indtil 28 dage før og med 20 minutter fra 28 dage før indtil 8 dage før
• Ferie og frihed skal søges senest 6 uger før

Udligningstillægget for overenskomstansatte fastholdes ved forfremmelse.
For togførere fortsætter principperne for bemanding med bl.a. tryghedsbemanding de hidtidige dage og tidsrum.
Togrevisorerne kan fortsat ikke pålægges at udføre billetkontrol alene. I tidsrummet 20-04 må ingen udføre billetkontrol alene.
Togrevisorer, der billetterer alene, kan møde på strækningen, hvis arbejdstiden ligger indenfor tidsrummet 04-20.
Der er ikke indgået særskilt aftale om flekstillæg, hvorfor reglerne i Jernbaneoverenskomstens § 11 finder anvendelse.

Lokomotivførere S-tog

Lokomotivførere S-tog fortsætter med de ture og reserver som blev implementeret 1. april 2019.

Af de væsentligste elementer, der kan fortsætte efter S-19 kan nævnes:

• Der er aftalt 3-månedersnorm for alle
• 3-3 turen
• Decentrale mødesteder (Kj, Htå, Hi samt Fs)
• Underretning af alle lokomotivførere vil ske senest 28 dage før
• Underretning om endelig møde/sluttid vil ske senest 8 dage før
• Tjenester kan korrigeres med 40 minutter indtil 28 dage før og med 20 minutter fra 28 dage før indtil 8 dage før
• Ferie og frihed skal søges senest 6 uger før
• Ferieaftale indgået
• Parterne skal sætte sig sammen og beskrive de nye vilkår 

Der ydes tillæg for tjeneste hen over kl. 03.00. Tillægget udgør 500 kr. pr. nat.

Vi er enige om, at udligningstillægget for overenskomstansatte fastholdes ved forfremmelser.

Der er ydes ikke kørelærer-elevtillæg.

Der er ikke indgået særskilt aftale om flekstillæg, hvorfor reglerne i Jernbaneoverenskomstens § 11 finder anvendelse.

Nye retningslinjer for tilkaldevagt

Stationsbetjente i DSB SOV

Vi nåede også til enighed om vilkårene for stationsbetjentenes overgang til Industriens Overenskomst. Vi fremsender detaljeret information herom i starten af næstkommende uge.

Generelle forhold
De opsagte uddannelsesaftaler fortsætter ikke, men i stedet har vi etableret et uddannelsesudvalg, hvor vi er forpligtet til at behandle blandt andet spørgsmål om uddannelse. Udvalget mødes 2 gange årligt.

Aftalen om ekstra pensions år ved fratræden efter det 65. år fortsætter for tjenestemænd frem til 1. marts 2020.

Øvrige aftaler
Kort & Godt A/S har indgået en virksomhedsoverenskomst med Dansk Jernbaneforbund om salg af mad og drikkevarer mm. i togene.

Virksomhedsoverenskomsten sikrer, at salget kan ske på samme vilkår, som salg i Kort & Godt A/S’ butikker, hvilket giver virksomheden mulighed for, at have en enhedsmedarbejder til varetagelse af salget i såvel togene som butikkerne.