11. okt 2016

FPU - Luftens Helte

Der blev spidset ører i både jernbane- og flybranchen, da Flybranchens Personale Union (FPU) i efteråret 2015 bekendtgjorde, at de havde et ønske om at træde ud af Serviceforbundet, og at de godt kunne forestille sig en fremtidig situation, hvor et tæt samarbejde mellem Dansk Jernbaneforbund og FPU var en realitet.

En sådan udmelding afstedkommer altid en del spørgsmål, men indtil nu har der ikke været noget at svare. FPU stemte i foråret om at træde ud af Serviceforbundet, og dette tilsluttede medlemmerne sig med overvældende flertal. Dermed ved vi nu, at FPU pr. 1. maj 2017 ikke længere er en del af Serviceforbundet.

Hvad vigtigere er, både FPUs ledelse og Dansk Jernbaneforbunds hovedbestyrelse har sagt god for at de to organisationer indgår i en uformel dialog om fremtidige muligheder. Det er status pt. Der er drøftelser om mulige scenarier for et formaliseret samarbejde, men intet er konkret endnu.

Fokus på fælles faglighed

FPUs formand, Thilde Waast forklarer til Jernbane Tidende, at FPU ser Dansk Jernbaneforbund som en naturlig samarbejdspartner. I de 46 år, hvor organisationen har været en del af Serviceforbundet har de indgået i en masse samarbejde på tværs af den organisation, men der er slet ikke tale om de samme muligheder som et samarbejde med Dansk Jernbaneforbund vil tilbyde. Hun uddyber:

- I et samarbejde med Dansk Jernbaneforbund vil vi pludselig kunne slå kræfterne sammen med en organisation under samme ressortområde – nemlig Transportministeriet, samme styrelse og samme politiske ordførere. Det er de samme organer vi har kontakt til nationalt såvel som internationalt. Det vil give os en enorm gennemslagskraft på transportområdet. For ikke at tale om synergieffekten.

- Tidligere har vi haft et fagligt samarbejde med en masse organisationer med vidt forskellige problemstillinger og udfordringer. Det har lært os en masse, men med de udfordringer vi står overfor, bliver det faglige fællesskab vigtigere end nogensinde før.

Tilde Waast pointerer, at det vil være overordnet politisk samt i internationale spørgsmål, at samarbejdet vil kunne vinde ved at være tættere, mens hun også ser en fremtid, hvor det faglige arbejde omkring de enkelte faggrupper vil forblive opdelt. Det er på de store linjer at samarbejdsgevinsterne skal høstes.

Styrke i samarbejdet

Transportsektoren er under konstant forandring, og det har de senere år tvunget FPU til forny sig for at bringe fagforbundet ind i det 21. århundrede. Tilde Waast mener at FPU er lykkedes med opgaven, og de erfaringer vil FPU bringe med til bordet, når snakken vil falde på, hvad de kan tilbyde et fremtidigt fagligt fællesskab. Men hvad søger FPU hos Dansk Jernbaneforbund?

- I bund og grund ønsker vi at fokusere på transportsektorens udfordringer, og hvordan vi kan tjene vores medlemmer bedst muligt. Der mener vi at Dansk Jernbaneforbunds unikke faglighed er en stor styrke, og et område, hvor vores organisationer ligner hinanden.

- Vi tror, at de styrker, som vores organisationer hver især besidder, vil komplementere hinanden godt, og at vi kan fremstå endnu stærkere over for politikerne – nationalt såvel som på EU plan, hvis vi repræsenterer hele fly og jernbanebranchen i én organisation.