11. aug 2017

Formalia vinder over passagersikkerhed

På trods af DSBs notoriske usandheder har formalia vundet over fakta, og DSB kan således fortsætte med at køre enmandsbetjent til trods for veldokumenterede, åbenlyse sikkerhedsproblemer.

Juridiske spidsfindigheder betyder, at DSB ikke ad rettens vej tvinges til at bringe sikkerheden omkring dørlukning i IC3 materiel på plads. Dansk Jernbaneforbund havde begæret midlertidigt fogedforbud mod enmandsbetjening af IC3 materiel grundet sikkerhedsproblemer, men formalia gjorde, at det i dag blev afvist af retten i Glostrup.

Retssagen var en udløber af en ulykke i Vejle i 2013, hvor en kvinde kom i klemme og blev slæbt efter et IC3 tog. Kun et rent held forhindrede ulykken i at få fatale konsekvenser. Efterfølgende tog det DSB fire år at erkende at lokomotivføreren havde handlet korrekt, hvorefter hun blev frifundet. En retslig afgørelse ville i fremtiden have kunnet forhindre lignende situationer i at opstå, hvilket ville have sikret både passagerer og medarbejdere langt bedre.

Forbundsformand Henrik Horup udtaler i den forbindelse:

- Formalia har vundet over fakta. Vi ved, at IC3 materiellet ikke er egnet til enmandsbetjent drift, og vi ved, at DSB har undladt at uddanne personalet i de særlige sikkerhedsprocedurer. DSB er i deres tilbagemeldinger til Transportministeriet kommet med notoriske usandheder gang på gang. Ofrene er passagererne, der hver dag må leve med sikkerhedsrisikoen samt medarbejderne, der udfører ansvarspådragende opgaver på fejlbehæftede tog.

- Heller ikke hos Transportministeriet eller Trafikstyrelsen har vi kunnet finde gehør for vores advarsler. Således har jeg mundtligt orienteret ministeren om situationen, hvilket han har valgt at sidde overhørigt, og vi har orienteret Trafikstyrelsen via brev og pressen og offentligheden via pressemeddelelser. Alligevel viderebringer ministeren DSBs alternative fakta ganske ukritisk.

- Som sagen står nu, er det juridiske spidsfindigheder, der nu hindrer udbedringen af sikkerhedsproblemerne med IC3 materiellet, for DSB har på intet tidspunkt har haft viljen til at gøre noget ved problemet.

Dansk Jernbaneforbund ved endnu ikke, hvorvidt sagen kæres, men vi vil ufortrødent fortsætte kampen for passagerernes tryghed og sikkerhed.