15. aug 2014

Førtidspension på foreliggende grundlag

Som jeg tidligere har skrevet om, kan det være meget frustrerende at være på sygedagpenge og i det hele taget at være i det sociale system. Mange har svært ved at forstå alt det man skal igennem, og mange føler de bliver endnu mere syge af det, synes det er urimeligt og får lyst til at sige stop.

Derfor er det fristende at sige, at man vil søge førtidspension nu og her på det foreliggende grundlag, og ikke lade sig arbejdsprøve. Men… det er som oftest en rigtig dårlig ide. Det er meget få førtidspensioner, der bliver tilkendt på den måde. Som oftest kommer de tilbage med at afslag, hvoraf det fremgår, at arbejdsevnen ikke er ordentligt belyst. Det betyder, at det netop er arbejdsprøvningen, der mangler. Man kan så vælge at anke afslaget, og derefter vente i 8-12 måneder på et svar. Oftest vil ankestyrelsen, som man skal anke til, støtte kommunens afslag.

Derfor er det bedst at samarbejde og gennemføre en arbejdsprøvning, hvor man selvfølgelig ikke skal lade sig presse op i tid, så man får det dårligt. Hvis du er i en sådan eller en lignende situation, så kontakt mig, så kan vi tage en snak om det.

----------

Af Socialrådgiver Arabella Neuhaus. Artiklen har tidligere været bragt i Jernbane Tidende #5 2013.