3. feb 2017

DSB Vedligehold - Ny overenskomst

Sidst i november var forbundsledelsen samt forbundets jurist til stede på medlemsmøder i hhv Århus og København. Formålet var en mundtlig orientering og snak om overgangen til ny overenskomst for ansatte/udlånte tjenestemænd i DSB Vedligehold A/S.

De mange medlemmer, der mødte op til de i alt fire medlemsmøder vidner om stor interesse og måske også stor usikkerhed i forhold til en fremtid på industriens overenskomst. Alle disse usikkerheder og mange konkrete emner blev berørt under de ofte lange medlemsmøder.

Tilpasningsaftalen

Det konkrete omdrejningspunkt var tilpasningsaftalen. Her understregede forbundets jurist Else Mathisen gang på gang, at der hele tiden var blevet arbejdet ud fra det overordnede arbejdsretlige grundlag, at overenskomstgrundlaget ikke måtte forrykkes i sin helhed. Det skulle være e såkaldt ’balanceret aftale’.

Forhandlingsparterne var Dansk Industri (DI) og CO-industri (COi) med Dansk Jernbaneforbund og Stationspersonalets Områdegruppe på sidelinjen.

En tilpasningsforhandling er ikke et forhandlingsforum, hvor man kan få mere end man kommer med. Den overenskomstværdi man kommer med, er også den overenskomstværdi man rejser sig fra forhandlingsbordet med – blot kan overenskomsten være sammensat på en anden måde. De overenskomster, der har været med i tilpasningsforhandlingerne, er virksomhedsoverenskomsten og organisationsaftalen, men lokalaftaler med enkelte justeringer videreføres.

Processen

Kravene fra begge sider af bordet blev værdisat, således at begge parter var enige om værdien af alle krav – egne såvel som modpartens. Krav der var enighed om, og som samtidig kunne skabe en balance, indgik umiddelbart i tilpasningsaftalen.

Hvor der var krav, som den krævende part, ikke ville ”betale” for, blev de gældende vilkår fastholdt. Fx ville DI/DSB ikke købe sig ud af den betalte frokostpause, ligesom forbundet ikke ønskede at købe sig ind i de højere satser for særlige ydelser i Industriens Overenskomst, da en fastholdelse af pensionsprocenten blev prioriteret højere.

Lodderne i vægtskålen blev så at sige flyttet rundt, og skulle ende med et regnskab i balance.

Den nye overenskomst træder i kraft 1. april 2017. Fra den dato gælder overenskomsten indgået mellem DI og COi med de tilpasninger, der indgår i tilpasningsaftalen.

Læs mere om den nye overenskomst for Vedligehold i Jernbane Tidende nr. 01/2017