15. aug 2014

Digital Post

Fra november i år vil al post fra det offentlige tilflyde os via digital post. Vi er derfor alle nødt til at oprette en digital postkasse og/eller en e-boks. Dette kan gøres på to måder:

Digital postkasse oprette over www.borger.dk hvor man i rammen i højre kolonne finde ”digital post”. Man kan også vælge at gå ind på www.e-boks.dk  og tilmelde sig der.

Det er i princippet underordnet, om man opretter sig på den ene eller den anden måde. De to digitale postkasser ”snakker sammen”, så hvad man får i den ene, får man også i den anden. Den eneste forskel er, at den digitale postkasse kun er for offentlig post, mens man i e-boksen også kan tilmelde sig at få post fra private virksomheder og organisationer, som fx ens fagforening, pensionsselskab, tele-selskab osv. Man skal bare være opmærksom på, at hvis man opretter sig via e-boks, skal man godkende, at modtage post fra det offentlige, men så modtager man også fra alle offentlige instanser.

Man kan få telefonisk hjælp på tlf. 38 17 11 60, hvor de har åbent hverdag 9-20 og i weekenderne 11-17.

Få besked på mail og sms

Når du opretter din e-boks/digitale postkasse er det en god ide at sige ja til at få besked via mail og/eller sms, så du altid får en besked, når der er ny post. Det er nemlig DIG alene, der har ansvaret for, at eventuelle tidsfrister bliver overholdt.

Nem-ID

For overhovedet at kunne oprette den digitale postkasse eller e-boksen skal man have en Nem-ID. Hvis du ikke allerede har en sådan, kan du bestille en via www.nemid.nu, eller man kan henvende sig i kommunens borgerservice, hvor man så skal medbringe pas eller kørekort.

Digital henvendelse til det offentlige

Fra november i år skal al henvendelse til det offentlige også foregå digitalt. Hvis man vil sende brev til det offentlige, finder man adressen inde på sin e-boks eller digitale postkasse. Hvis det drejer sig om fx flytning, nyt sundhedskort (tidligere sygesikringsbevis), kørekort, lægeskift, vielse, navngivning, jagttegn, børnepasning, skole, søge SU eller andet, skal det gøres over www.borger.dk. Det er allerede muligt at gøre disse ting nu, men fremover vil der ikke være anden mulighed.

Kriterier for fritagelse for Digital Post 

Det er muligt at søge om at blive fritaget for at få Digital Post. Men man skal opfylde nogle kriterier for at få det. Du kan søge om at blive fritaget, hvis du eksempelvis er:

  • Dement, hjerneskadet eller psykisk udviklingshæmmet
  • Blind
  • Ikke længere bor eller opholder dig fast i Danmark
  • Ikke har mulighed for at få en NemID
  • Ikke har adgang til at få computer eller internet.

Du skal udfylde en blanket på borgerservice. Hvis du ikke selv kan komme derned, kan du sende en pårørende og få blanketten hjem til dig. Den kan også hentes på nettet.

Læg mærke til at der i teksten står ”eksempelvis”, hvilket betyder, at andre end de nævnte grupper kan søge om fritagelse.

Det er stadig meningen man skal kunne henvende sig på borgerservice og få hjælp, hvis man ikke kan finde ud af det.

Mulighed for pårørende

Du har mulighed for at det er en pårørende, der tager sig af din digitale post (eller selv at gøre det for nogen). Det kan enten være sådan, at du via borger.dk under din digitale postkasse i feltet ”Læs mere om digital post” giver en anden person adgang til din postkasse. Hvis du ønsker en anden skal tage sig af din post, skal du udfylde en blanket, som enten kan printes via nettet eller som kan hentes på Borgerservice. Du har dog selv stadig ansvaret for at huske den anden på det, du har det egentlige ansvar for at posten bliver åbnet, så længe du ikke er decideret umyndiggjort og har værge.

At lære om IT

Vi slipper ikke udenom digitaliseringen, og det kan være en god idé at tage kursus i hvordan man skal gøre. Nogle kommuner tilbyder gratis kurser, og Ældresagen tilbyder også kurser.

----------

Af Socialrådgiver Arabella Neuhaus. Artiklen har tidligere været bragt i Jernbane Tidende #2 2014.