30. sep 2016

Besparelser koster på sikkerheden ved enmandsbetjening

Havarikommissionen har netop offentliggjort deres rapport om ulykken på Middelfart station torsdag den 22. oktober 2015, hvor en passager ulykkeligvis fik en fod i klemme i en togdør og efterfølgende fik kørt foden af. Lokomotivføreren fritages for ansvar.

I Dansk Jernbaneforbund finder vi sagen fra Middelfart tragisk, men vi glæder os over at lokomotivføreren er fritaget for ansvar. Det efterlader således alene spørgsmålet om, hvordan vi undgår lignende situationer igen. Til det udtaler Dansk Jernbaneforbunds formand Henrik Horup:

- DSB ynder at sige, at kunderne skal tage sikkerheden for givet. Det er jeg enig i, men det viser sig desværre, at materiellet ikke er egnet til det service niveau, som DSB ønsker at køre med. Således viser sagen fra Middelfart netop, at når et tog er enmandsbetjent, så er der en forøget risiko for hændelser, hvor passagerer kommer i klemme uden at nogen opdager det.

- Reelt betyder det, at når DSB sparer på togpersonalet og ønsker at køre enmandsbetjent, så øges risikoen for kunderne. DSB lægger i Havarikommissionens rapport ansvaret over på den tilskadekomne passager. Dermed kan passagererne ikke længere tage sikkerheden for givet, for de har tilsyneladende selv et ansvar, og det eget ansvar er prisen for DSBs ønsker om at spare på service og sikkerhed.

Havarikommissionen har været et lille års tid undervejs med rapporten om ulykken i Odense. Den endelige rapport fra en lignende ulykke i Vejle den 23. februar 2013, hvor en kvinde fik hånden i klemme i en togdør, og blev slæbt op mod 500 meter, lader imidlertid vente på sig. Det er urimelig lang tid, og vi opfordrer Havarikommissionen til snarest at offentliggøre resultaterne fra deres undersøgelser.