8. maj 2015

Afvisning af arbejdsskadesag grundet manglende strakssymptomer

Forbundet har desværre endnu engang måttet konstatere, at et medlem efter en arbejdsulykke ikke har rettet henvendelse til læge eller skadestue, men tænkt – det går nok over.

Da ryggen ikke blev bedre af Panodil og varme omslag og det ikke hjalp bare at bide tænderne sammen henvendte skadelidte sig til egen læge. På det tidspunkt var der gået ca. 6 måneder. Hos lægen fortalte skadelidte endelig om skaden og dens fortrædeligheder.

Ankestyrelsen har netop afvist sagen med den begrundelse, at der ikke var dokumenterbare strakssymptomer fordi henvendelsen til lægen først kom efter ca. 6 måneder.

I sidste ende betyder det, at skadelidte går glip af muligheden for at få eventuel erstatning på baggrund af arbejdsulykken, også selv om selve ulykken var anmeldt af arbejdsgiver helt efter forskrifterne.

Derfor understreger vi vigtigheden af at man ALTID søger læge eller skadestue efter en arbejdsulykke.