Ny aftale om genetillæg for DJ’s medlemmer hos Metro Service

Print Friendly, PDF & Email

Aftale om genetillæg under ferie for 2015 til 2019
(Gældende for: STW/STW-SUP under overenskomst mellem JA/DI og Danske Jernbaneforbund)
Metro Service A/S og Dansk Jernbaneforbund har indgået aftale om, at udbetale genetillæg til medlemmer af Dansk Jernbaneforbund med tilbagevirkende kraft fra ferieåret 2015/2016 (afviklingsåret).
Lokalaftalen er gældende for de STW og STW-SUP, som har været ansat og optjent ferie med løn i perioden fra ferieåret 2015/2016 til og med ferieåret 2018/2019. For beregning af ferieåret 2018/2019 tages der udgangspunkt i beregningen 2017/2018.
I beregningen indgår alle optjente genetillæg og beregnes på følgende måde:
· Alle optjente genetillæg deles med 52 uger.
· Herefter ganges ugebeløbet med 5 ugers afholdt ferie
· Beregningen er individuelt pr. medarbejdere
· Beregningen er individuelt pr. år
Det samlede beløb udbetales med lønudbetalingen januar 2019.
Denne lokalaftale træder i kraft den 5. december 2018 og udløber efter effektuering i januar 2019.