Medlemsinfo: Fællesmøde om arbejdsnedlæggelser blandt stationspersonalet

Print Friendly, PDF & Email

Dansk Jernbaneforbund har i dag, 15. februar 2019, været til Fællesmøde i Dansk Arbejdsgiverforening. Sagen omhandler afholdelse af faglige møder den 28. januar 2019 og den 14. februar 2019 blandt stationspersonalet.
Fællesmødet blev afholdt, fordi Dansk Arbejdsgiverforening havde indgivet en indberetning om, at et antal af Dansk Jernbaneforbunds medlemmer den 28. januar 2019 og den 14. februar 2019 havde etableret en overenskomststridig kollektiv arbejdsnedlæggelse.
Dansk Arbejdsgiverforening gjorde tillige gældende, at arbejdsstandsningerne kan betragtes som led i en systematisk aktion. Dette tog Dansk Jernbaneforbund forbehold overfor.
Dansk Jernbaneforbund er kendte, at der er tale om overenskomststridige arbejdsnedlæggelser.
Dansk Jernbaneforbund skal indskærpe overfor medlemmerne, at de ikke må deltage i overenskomststridige arbejdsnedlæggelser, og at arbejdet fortsat skal holdes normaliseret.
Dansk Arbejdsgiverforening tog forbehold for at indbringe sagen for Arbejdsretten.