Medlemsinfo: DSB inviterer til drøftelse af muligheder for løsninger – Dansk Jernbaneforbund accepterer invitationen

Print Friendly, PDF & Email

Medlemsinfo: DSB inviterer til drøftelse af muligheder for løsninger – Dansk Jernbaneforbund accepterer invitationen
I dag efter møde i Arbejdsretten er Dansk Jernbaneforbund’s ledelse og DSB’s ledelse blevet enige om at mødes og drøfte, hvorvidt det er muligt at finde løsninger og komme i realitetsforhandlinger.
Dansk Jernbaneforbund ønsker realitetsforhandlinger om overgangen til Jernbaneoverenskomsten. Derfor hilser vi udviklingen velkommen.
Arbejdsgruppen (bestående af tillidsrepræsentanter), der forhandler arbejdstidsregler og medarbejderindflydelse fortsætter forhandlingerne sideløbende.
Der er fortsat store uenigheder, der skal overkommes, men der er i dag givet håndslag på at gøre et reelt forsøg. Parterne er enige om at begrave stridsøksen. Nu mødes Dansk Jernbaneforbund med DSB’s ledelse.
Dansk Jernbaneforbund har en klar ambition om, at der er fundet en vej til løsning inden jul.
Hvis parterne skal finde en løsning, kræver det, at der ikke opstår overenskomststridige arbejdsnedlæggelser.
Vi opfordrer derfor endnu engang til at arbejdet holdes normaliseret.