Medlemsinfo: DSB inddrager adgangskort og beder lokomotivførere over hele landet forlade arbejdspladsen.

Print Friendly, PDF & Email

Forbundet har erfaret, at DSB systematisk har inddraget flere lokomotivføreres adgangskort til arbejdspladsen og bedt de berørte lokomotivførere forlade arbejdspladsen.
Dansk Jernbaneforbund er bekendt med, at dette er hændt i dag i såvel i København, Aarhus, Odense, Aalborg, Esbjerg og Struer. I København forlod medlemmerne arbejdspladsen uden at aflevere deres adgangskort.
Dansk Jernbaneforbund har kontaktet LO og vil i samarbejde med vores hovedorganisation tilrettelægge mulige fagretslige skridt i den forbindelse.
Forbundet opfordrer, de berørte medlemmer til at følge DSB’s anvisninger
Forbundet opfordrer, de berørte medlemmer til at kontakte forbundet, hvis de har spørgsmål.
Forbundet holder ekstraordinært åbent til kl. 20.00 på tlf. 21 32 24 33