Medlemsinfo: Dansk Jernbaneforbund skal hermed på det kraftigste indskærpe overfor medlemmer af Dansk Jernbaneforbund, at de ikke må deltage i overenskomststridige arbejdsnedlæggelser og ligeledes kraftigt indskærpe, at arbejdet skal holdes normaliseret.

Print Friendly, PDF & Email

Dansk Jernbaneforbund har i dag, den 30. november 2018 være i Arbejdsretten med behandling af arbejdsnedlæggelse den 30. november 2018 blandt lokomotivførerne i S-togstrafikken.
Arbejdsretten fandt, at arbejdsnedlæggelse var overenskomststridig og i systematik med arbejdsnedlæggelserne tidligere i november måned.
På den baggrund ikendte Arbejdsretten de deltagende medlemmer en skærpet bod og gav Dansk Jernbaneforbund et pålæg om at sikre, at arbejdet holdes normaliseret.
Dansk Jernbaneforbund skal hermed på det kraftigste indskærpe overfor medlemmer af Dansk Jernbaneforbund, at de ikke må deltage i overenskomststridige arbejdsnedlæggelser og ligeledes kraftigt indskærpe, at arbejdet skal holdes normaliseret.