Lukket møde i Struer

  • Post category:Pensionister
Print Friendly, PDF & Email

Der afholdes møde for indbudte medlemmer i Struer den 25.01.2022.Der er udsendt 188 breve til medlemmer, men hvis du er medlem og bor i området, og ikke har modtaget indbydelsen, bedes du henvende dig til formanden så vi kan få rettet din adresse.