Lukket møde i smukke omgivelser

  • Post category:Pensionister
Print Friendly, PDF & Email

Den 8. september blev der holdt medlemsmøde (lukket møde) på Restaurant Vadestedet i Holbæk, hvor værterne var bestyrelsen fra DJ Pensionister Nordvestsjælland.

  • Vi havde slet ikke forventet et så stort fremmøde, men dejligt at se at 72 glade medlemmer havde taget turen til de smukke omgivelser, siger formanden for DJ Pensionister Nordvestsjælland, Anni Ristorp Petersen.

Velkommen

Anni Ristorp Petersen, bød velkommen og fortalte bl.a. at de nu var i fremgang på medlemstal, men at Coronaen jo som alle andre steder havde sat sit præg på den forgangne sæson. Nu håber man at kunne komme i gang igen.

Ved mødet fik Nordvestsjælland endnu tre medlemmer og det glædede bestyrelsen.

Konstitueret formand Ingelise Klavsens beretning

Ole Husted Andersen har jo, grundet sygdom, trukket sig fra formandsposten og konstitueret formand Ingelise Klavsen, der har haft et tillidshverv inden for togpersonalet, fremlagde en status på de aktuelle sager.

Rokering og nye medlemmer i bestyrelsen var et af de emner Ingelise Klavsen berettede om, bl.a. at Lone Agri og Bodil Christoffersen trækker sig som bestyrelsesmedlemmer efter langt og virksomt bestyrelsesarbejde. Bestyrelsen takkede ved denne lejlighed for godt samarbejde.

Mailadresser

Manglende mailadresser til forbundet blev også nævnt, der mangler stadig mange, efter det nye tiltag med Outlook.

Medlemskort

Medlemskortet er blevet digitalt og sendes herfor ikke ud til medlemmerne mere, men dem der ikke har denne mulighed kan stadig bruge det gamle medlemskort i år. Skulle dette være bortkommet kan man stadig få det erstattet.

Frikort

Frikortsagen kører stadig, og der er umiddelbart ingen afklaring.

Overenskomstkrav

Der er blevet indsendt overenskomstkrav, mere herom på Sektionsmødet d. 30.09.2020.

Det årlige seminar

Ved det årlige seminar blev vi introduceret for mange spændende spørgsmål, bl.a. hvad man i sektionen kan bruge overskuddet til og meget andet. Her var også et yderst interessant møde med Faglige Seniorer, der kom med en masse forslag til søgning af fonde. Desuden oplyste Ingelise Klavsen, at vi for at være medlemmer betaler kr. 5,00 pr. person pr. år, så der blev ikke nogen kontingentstigning. i denne forbindelse.

Endvidere kom kommunikationschef Simon Bauer fra Dansk Jernbaneforbund på besøg, og det gav en rigtig god snak om, hvad vi i pensionistsektionen kan bruge Jernbane Tidende til.

Pensionistkurser

Pensionistkursus d. 9-11. november 2020. De medlemmer, der skulle have deltaget i kurset i foråret 2020, er blevet inviteret til at deltage i kurset. Evt. ledige pladser vil blive besat af de medlemmer, der stod på venteliste til det aflyste kursus. Nyt kursus er sat til d. 12-14 april 2021.

Efter beretning

Under frokosten var der en ualmindelig god stemning. Folk overholdt de henstillinger, der var blevet forelagt med at blive siddende mest muligt på deres pladser, og alle var flinke til at spritte af, hvis de havde være ude og træde af på naturens vegne.

Efter frokosten skulle der have været en spørgerunde, men til stor undren for sektionsbestyrelsen var der slet ingen spørgsmål – alle ville hellere hygge og genopfriske gamle minder, (dem er der jo mange af).

En uforglemmelig dag kan man godt sige. Solen stod højt på himlen og udsynet til Holbæk fjord gav et dejligt baggrundsbillede. Der var da også ekstra behov for selskabelighed, da vi alle i en periode har måtte forskanse os bag lukkede døre.

DJ Pensionister Nordvestsjælland ser frem til at vi igen skal være værter, og takker medlemmerne for en rigtig dejlig dag.