Sektionsmødet 13. maj er AFLYST

Print Friendly, PDF & Email

På grund af Corona-situationen aflyses Sektionsmødet, der skulle være afholdt d. 13. maj 2020. Sektionsmødet vil i stedet blive forsøgt afholdt i sidste halvdel af september 2020. Du får besked her på hjemmesiden og i Jernbane Tidende, såsnart der ligger en dato klar.

Ordinært Sektionsmøde den 13. maj 2020 kl. 12.45. Mødet afholdes i MESSE C,

Vestre Ringvej 101, Fredericia. Der afgår busser fra Fredericia banegård, udgang

Vest (den nye udgang) mellem kl. 10.45 og 11.15.

Sektionen vil være vært ved et let traktement kl. 11.45, og der vil blive serveret kaffe under mødet. Af hensyn til traktementet skal medlemmer, der ønsker at deltage i dette, anføre det ved tilmeldingen.

Der afgår busser til banegården. Kl. 15.15 hvor der kan opnås Lyn- og Intercity forbindelser mod København og øvrige Jylland.

På bestyrelsens vegne

Ole Husted Andersen

TILMELDING

Tilmelding til det lette traktement i forbindelse med sektionsmødet den 13. maj 2020 fremsendes pr. mail til:

agri1947@djtr.dk

Følgende oplysninger skal skrives i mailen:

Navn og adresse, medlemsnummer samt antal der ønsker at deltage.

Dit medlemsnummer finder du på dit medlemskort for 2019 eller bagpå Jernbane Tidende over dit navn.

Tilmeldingen skal være kassereren i hænde senest den 2. maj 2020

NB!

Følgende gælder kun for medlemmer, IKKE ægtefælle/samlever:

Har du ikke frirejse, så kontakt Lone Agri på e-mail: agri1947@djtr.dk med oplysninger om navn, medlemsnummer, alder samt hvilken legitimation du vil bruge i toget (kørekort eller pas). Du vil så få tilsendt en print-selv billet.

Her er fristen 29. april 2020

Dagsorden:

1. Mødets åbning

2. Godkendelse af dagsorden

3. Godkendelse af forretningsorden

4. Valg af dirigent

5. Bestyrelsens beretning

6. Regnskab

7. Indkomne forslag

8. Valg

A Formand Ole Husted Andersen modtager genvalg

B Bestyrelsesmedlem Bodil Christoffersen modtager ikke genvalg

C Bestyrelsesmedlem Poul-Chr. Svoller-Petersen modtager genvalg

D Bestyrelsessuppleant Niels Sørensen modtager genvalg

E Revisor Günther K Johansen modtager genvalg

F Revisorsuppleant Erling Jensen modtager ikke genvalg

9 Fastsættelse af honorarer

10 Bevillinger

11 Budget 2021

12 Fastsættelse af næste års mødested

13 Afslutning