Frikortsagen bliver anket

Print Friendly, PDF & Email

Højesteret må se på, om det kun er medarbejderne, der skal holde, hvad de lover

Dansk Jernbaneforbund og HK Trafik & Jernbane har besluttet sig for at anke dommen i frikortsagen til Højesteret.

Det er besluttet, at frikortsagen bliver anket.

Det skal prøves ved landets højeste instans, om det kan være rigtigt, at arbejdsgiverne har ret til at løbe fra løftet om, at pensionister efter 25 års ansættelse har ret til frikort, når de går på pension.

Helt sikkert moralsk forkert – og juraen skal prøves 

Østre Landsret har afsagt dom i den sag, som HK Trafik & Jernbane og Dansk Jernbaneforbund havde anlagt med påstand om, at vores pensionerede medlemmer fra Banedanmark har ret til det frikort, som de er blevet lovet. 

Vi tabte desværre sagen.  

Vi synes, at det er urimeligt og forkert, at DSB og Banedanmark kan slippe for at holde deres løfter om frikort til pensionerede medlemmer.” siger Dennis A. Jørgensen på vegne af de to forbund og tilføjer:

Landsretten har lænet sig for meget op af Højesterets dom fra august sidste år, hvor Højesteret afgjorde, at ansattes frikort kunne opsiges, ligesom en frugtordning kan.

Sagen for de pensionerede er her en helt anden” mener han.

”Vi skylder medlemmerne, at Højesteret tager stilling til, om DSB og Banedanmark virkelig kan løbe fra løftet om frikort, efter at medlemmerne har ydet deres del af aftalen, nemlig 25 års arbejde.”

 Ankestævningen vil blive sendt til Højesteret i september måned.