Fakta om Dansk Jernbaneforbund

Dansk Jernbaneforbund er et stærkt fagligt forbund. Vi engagerer os på vegne af vore medlemmer og den danske befolkning gennem udvikling, kamp og dialog.

Med indgående branchekendskab, dygtige medarbejdere, politisk indflydelse og stærk organisation vil vi udvikle skinnetransport og skabe tryghed.

Kort sagt:

Dansk Jernbaneforbund vil være på forkant med udviklingen samt garant for tryghed og sikker transport på skinner.

Historie

Dansk Jernbaneforbund har historisk set haft til hovedformål at søge arbejds- og pensionsvilkår for forbundets medlemmer forbedret mest muligt. Sådan har det været siden 1899. hvor forbundet blev grundlagt, og sådan er det stadig.

Dansk Jernbaneforbund tager del i de politiske beslutningsprocesser for at sikre skinnetransportens fortsatte udvikling til glæde for alle danskere.

Dansk Jernbaneforbund er en del af LO familien. Vi indgår i aktiv dialog med arbejdsgivere, og organisationer med tilknytning til jernbanen, og vi er parate til at kæmpe når det kræves, for at forbedre vores medlemmernes vilkår og rettigheder.

Samtidig arbejder vi for at forbedre arbejdsmarkedsvilkårene generelt gennem vores engagement i Min A-Kasse, hvor Dansk Jernbaneforbund bestrider formandsposten.

Medlemmer

Dansk Jernbaneforbund har pt. ca. 5200 medlemmer fordelt på de nævnte personalekategorier. Heraf er der ca. 750 kvinder og 4450 mænd.

Dansk Jernbaneforbunds medlemmer varetager et væld af forskellige praktiske opgaver på jernbaneområdet. Vores medlemmer er togførere, lokomotivførere, stationsbetjente samt bane- og elektropersonale. Tilsammen besidder vores medlemmer en enorm viden om drift og vedligehold af skinnenettet og transport på skinner.

Samfundet

Dansk Jernbaneforbund engagerer sig i samfundsdebatten med særligt fokus på transportpolitik. Det gør vi, fordi vi med vores indgående kendskab til jernbanedrift ønsker at være med til at udvikle skinnetransport til glæde for passagerer og medlemmer i hele landet.

Ledelse

Forbundsledelsen består af tre personer. En forbundsformand, en forbundsnæstformand samt en forbundshovedkasserer. Forbundsledelsen vælges for en 4-årig periode. Senest i oktober 2016.

  • Forbundsformand: Henrik Horup
  • Forbundsnæstformand: Preben S. Pedersen
  • Forbundshovedkasserer: Kirsten Andersen