Faglige Seniorers kongres

  • Post category:Pensionister
Print Friendly, PDF & Email

Faglige Seniorer har holdt kongres på Hotel Nyborg Strand d.22 – 23 oktober. Dansk Jernbaneforbunds Pensionistsektion var inviteret med som gæst, og undertegnede deltog som repræsentant for Sektionen.

Kongressen havde overskriften “ Nye muligheder hele livet”.

Der er opstillet 8 punkter der skal arbejdes med i tiden frem til næste kongres.

1: Vi ønsker en mere smidig overgang til pensionistlivet.

2: Vi vil sikre et bedre arbejdsliv for seniorer.

3: Vi skal lempe modregning og hjælpe de fattigste.

4: Vi skal bygge flere boliger for ældre.

5: Vi kræver sammenhæng i sundhedsvæsenet.

6: Vi ønsker større tryghed i ældreplejen.

7: Vi vil sikre, at de ældre bliver hørt.

8: Vi vil arbejde for at styrke den kollektive trafik.

De 183 delegerede bakkede op om at dette er de ting der skal prioriteres i de næste tre år.

Ingelise Klavsen