Fællesmøde i Dansk Arbejdsgiverforening grundet pressemeddelelse i Ekstra Bladet.

Print Friendly, PDF & Email

“På foranledning af Dansk Industri og DSB blev Dansk Jernbaneforbund i dag (den 30. marts 2019) indkaldt til Fællesmøde i Dansk Arbejdsgiverforening.
Baggrunden for indkaldelsen er en pressemeddelelse sendt til Ekstra Bladet, hvori der adviseres om arbejdsnedlæggelse den 1. april og 8. april 2019.
Afsenderen på pressemeddelelsen er “De ansatte i DSB” og med logoet “Fair forhold i DSB” indsat.
DSB havde tilsyneladende til formål at få gjort Dansk Jernbaneforbund ansvarlig for afsendelsen af denne pressemeddelelse og Dansk Arbejdsgiverforening påpegede da også, at pressemeddelelsen fremstår som hidrørende fra Dansk Jernbaneforbund, fordi den gør brug af Dansk Jernbaneforbunds kampagneslogan “Fair forhold i DSB”.
Dansk Jernbaneforbund anførte, at Dansk Jernbaneforbund hverken har opfordret til, eller står bag ved en eventuel overenskomststridig arbejdsnedlæggelse den 1. april 2019.
Forbundet understregede, at forbundet ikke er bekendt med hvem der har formuleret, udformet og udsendt pressemeddelelsen samt at ”Fair forhold”-logoet på ingen måde kunne dokumentere, at Dansk Jernbaneforbund skulle være afsender af en anonym pressemeddelelse.
Der kunne således heller ikke være sikkerhed for, at det skulle være Dansk Jernbaneforbunds medlemmer, der står bag pressemeddelelsen.
Dansk Jernbaneforbund skal ud fra den forudsætning, at det er medlemmer af Dansk Jernbaneforbund, der har fremsendt pressemeddelelsen hermed understrege, at der ikke må forekomme overenskomststridige arbejdsnedlæggelser, og at medlemmerne skal holde arbejdet normaliseret den 1. april 2019.”