Det sker lokalt – Lolland-Falster

Print Friendly, PDF & Email

Program for månederne: januar – maj og August – september 2022.

Vær opmærksom på, at mødedag er ændret til Onsdag

Vi har forsøgt, at tilrettelægge et afvekslende program med møder, foredrag og udflugter, og håber naturligvis på interesse for de annoncerede arrangementer.

Foreningen er kommet til en aftale med banken, så vor konto er åbnet igen og kan bruges til kontingent indbetaling:

Reg. 0672  konto 6441628682.

Vi vil gerne have jeres e-mail adresse. Hvis vi ikke har fået den endnu, så send den til:

a.henningsen@privat.dk

Har man skiftet Mail – adresse, så husk at sende den til mig

Husk at hvis man har tilmeldt sig et arrangement, og bliver forhindret, må man være indstillet på at betale deltagergebyret, såfremt at foreningen ikke kan få kompensation hos de leverandører vi har indgået aftale med.

Onsdag den 31 august

Sejlads fra Klintholm havn. Mødested og tid meddeles senere. Samkørsel. Hvis der ikke sejles, rundvisning på Møn       Pris 100 kr.

Onsdag den 07 september kl. 14.00

 Hjemmeværnslokalet Ved Kohaven 1. Fremlæggelse af det nye program for efteråret 2022

Bestyrelsens sammensætning.

Formand:        Erling Laursen, Pimpernelvej 7 Marielyst.              tlf. 41270200.

Næstformand: Max B. Andersen, Bøgevej 4, Idestrup,                  tlf. 54148314.

Kasserer:        Axel Henningsen, Ivigtutvej 6, Nykøbing F.            tlf. 20737085.

Bestyrelsesmedlem.          ”                       

          ”    Leif Gus Nielsen, Rødkælkvej 11 Rødby                           tlf. 54605298              

          ”    Vibeke Klamer Pimpernelvej 7 Marielyst.            

               Birgit L. Hansen, Peter Freuchensvej 18, Nyk. F.              tlf. 24895186

                        Finn Nielsen, Lindevej 6, Idestrup.                                     tlf. 25709132   .

Som revisor:      . Freddy Frederiksen Pandebjergvej 454                tlf. 22997810 Som revisorsuppl: Henrik Eriksen Vestervej 65 Holeby                    tlf. 30313834