Deadlines, kommende numre

Nedenfor ses deadlines for de kommende numre af fagbladet Jernbane Tidende.

Materiale skal være redaktionen i hænde senest kl. 10:00 de pågældende dage.

Nummer
Deadline
Udgivelsesuge

#1/2018
8/1
5

#2/2018
5/3
13

#3/2018
7/5
22

#4/2018
23/7
33

#5/2018
17/9
41

#6/2018
5/11
48

#1/2019
7/1
5

#2/2019
4/3
5

 

Ret til ændringer forbeholdes.

Lommebogen udsendes hvert år med blad #5 og Feriekataloget udsendes hvert år med blad #6.