Dansk Jernbaneforbund vinder principiel erstatningssag

Print Friendly, PDF & Email

Den 24. august 2016 udskriver en togfører en kontrolafgift til en person, som denne forsøger at unddrage sig. Det bliver indledningen til en af de voldsomste shitstorme, som et af vore medlemmer har været ramt af. En tilfældig passager på stationen optager en del af den efterfølgende situation og lægger den på de sociale medier sammen med kommentarerne: ”what the fuck” og ”konduktøren går helt bananas”.
Det blev oplyst under sagen, at opslaget var delt over én million gange på diverse sociale medier!
Allerede inden sagen tog rigtigt fart havde Dansk Jernbaneforbund reageret og sammen med lokale tillidsfolk kæmpede vi for at få stoppet videoen og inddæmmet skaden. Samtidig ville vi ikke finde os i, at et medlem i den grad blev (uberettiget) udstillet i offentlig gabestok. Vi tog derfor initiativ til politianmeldelse. Da anklagemyndigheden ikke mente, at der kunne rejses strafretslig sag besluttede Dansk Jernbaneforbund at anlægge et civilt søgsmål mod personen, der havde optaget og delt videoen. Det er dette søgsmål, der nu er afgjort. Det var forbundets juridiske samarbejdspartner, advokatfirmaet Koch / Christensen, der  anlagde sagen – og den er ført af advokat Jakob Buch-Jepsen (L).
Rettens bemærkninger i sagen kom den 21. marts 2019 – og begge parter har nu tiltrådt Rettens bemærkninger. I retsbogen står bl.a.:
”Retten finder at dette medførte så mange negative og ubehagelige og hadske kommentarer på facebook, at der var tale om en regulær “shitstorm” mod sagsøger. Retten finder endvidere, at sagsøgte “puster til ilden” ved sine udtalelser til Ekstra Bladet den 25.08.2016 bl.a. med, at togføreren overreagerer, at der er tale om et overgreb, samt udtalelsen til TV2Lorry samme dag, samt at sagsøgte først fjernede videooptagelsen 7 dage senere. Retten lægger endvidere vægt på, at sagsøgte har offentliggjort videooptagelsen på facebook uden sløring af sagsøgers ansigt, og det fremgår klart af optagelsen, at han siger sit navn to gange under sin opringning til politiet”.
Togføreren er blevet tilkendt en tort erstatning på kr. 10.000,00.
Forbundshovedkasserer Kirsten Andersen udtaler: ”Vi gik ikke ind i sagen for erstatningen. Vi gik ind i sagen for at bakke op om vores medlem og sikre, at det ikke skulle have den slags konsekvenser at passe sit arbejde. For vores vedkommende har det været meget vigtigt, at vi også kunne støtte medlemmet med kommunikations- og juridisk rådgivning. Det har været en lærerig sag for os. Vi håber aldrig, at vi får en tilsvarende sag, men skulle de ske, så er vi klar”.
Vi håber med denne principielle sag, at det nu bliver tydeliggjort, at det ikke er omkostningsfrit at hænge vore medlemmer, som blot passer deres arbejde, offentligt ud.
”Når der er et muligt erstatningskrav, så har du som offentligt ansat altid mulighed for at få beskikket en bistandsadvokat. Under alle omstændigheder vil vi altid anbefale dig, at du kontakter os i Dansk Jernbaneforbund, hvis du står i en tilsvarende situation. Det er ikke noget, du behøver at stå med selv!”, afslutter Kirsten Andersen.