Aftale om intensiverede forhandlinger

Print Friendly, PDF & Email

DSB, DI, Dansk Arbejdsgiverforening, Dansk Jernbaneforbund og Fagbevægelsens Hovedorganisation mødtes i dag for at drøfte den videre proces for forhandlingerne mellem DSB og Dansk Jernbaneforbund.
Det blev aftalt, at DSB og Dansk Jernbaneforbund i dag går ind i en ny intensiveret forhandlingsproces med henblik på at indgå lokale aftaler for lokomotivpersonale og togpersonale. Derudover skal tilpasningsforhandlingerne for stationspersonalet færdiggøres. Det første forhandlingsmøde afholdes i eftermiddag.
Parterne er enige om, at forhandlingerne bliver afsluttet senest 1. juni 2019. Parterne er derudover enige om, at det er særligt afgørende, at arbejdet holdes normaliseret i forhandlingsperioden, og at parterne afstår fra offentlig kommunikation om forhandlingerne.
Dansk Arbejdsgiverforening og Fagbevægelsens Hovedorganisation følger forhandlingsprocessen tæt og deltager i drøftelser mellem parterne, ligesom der løbende holdes statusmøder mellem ledelserne i FH og i DA.