Det sker lokalt – København

Man skal være medlem af Københavns afdeling for at deltage i arrangementerne.

Man kan melde sig ind hos kassereren Birgit Aanæs birgit.aanaes@ishoejby.dk.

Husk at melde adresseændring til kassereren.

Som noget nyt, kan også medlemmer fra andre afdelinger, deltage i København Afdelingens
arrangementer, ring blot med navn og telefonnummer til Ellinor.

Mandag den 16. september kl. 12:00 i Frederiksberg Hallerne, Jens Jensens vej 20, 2000 Frb.

Intimkoncert med Claus Nielsen, en ung akustisk guitarist der spiller alt den gode musik af Beatles, Elvis, Roy Orbison og Cliff. I har noget glæde Jer til.

Vi starter med middag kl. 12:00, og kl. 13:00 starter musikken, og varer til kl. 15:00
Pris 200,- kr.
Sidste tilmelding den 2. september.

Mandag d. 28. oktober: Besøg i det nye DSB fjernstyringscenter (Det Runde Tårn) ved Dybbølsbro.

Vi mødes kl. 10:45 ved Fisketorvets hovedindgang, Dybbølsbro og går til fjernstyringscentret.

Omvisning kl. 11:00. Efter omvisningen, går vi til Fisketorvet og spiser frokost hos Dalle Valle.

Desværre max 20 deltagere, så først til mølle. Pris 125,- kr.

I år regner vi med julebanko bliver mandag d.28. november kl. 11:00.

Som sædvanlig i Frederiksberg Hallerne, men hold øje med næste nummer af dette udmærkede blad.

Beløb for deltagelse, skal indbetales på bankkonto: 5379 0000610291
Tilmelding til Ellinor på tlf. 44 94 96 15
Kasserer Birgit Aanæs, birgit.aanaes@ishoejby.dk
Formand Søren Malling, malling@email.dk

Mandag den 4. marts 2019 afholdt vi vores generalforsamling, og bestyrelsen ser ud som følger:
Formand Søren Malling mail: malling@email.dk
Næstformand Johan Albrechtsen mail: johan@rauf.dk
Kasserer Birgit Aanæs mail: birgit.aanaes@ishoejby.dk
Sekretær Kirsten Skak Poulsen mail: kirstensp@mail.dk
Bestyrelsesmedlem Tonny Jensen mail: tjensen@hotmail.com

Luk menu