RETTELSE: Stormøde i Nyborg MANDAG!

I det netop udsendte JernbaneTidende nummer 5/2018, har der desværre indsneget sig en fejl på pensionistsiderne.

I tilmeldingen til mødet den 5. november i Nyborg (side 29), står:

Kom til STORMØDE i Nyborg

DJ Pensionistsektion afholder medlemsmøde i Nyborg tirsdag 5. november 2018 fra kl. 11.00 til 15.30.

Der skulle have stået mandag den 5. november.

Vi beklager fejlen og håber ikke at den har afstedkommet alt for store problemer!

Luk menu