Tilmelding til stormøde

TILMELDING til medlemsmødet i Nyborg 5. november 2018
    
(Tilmeldingskupon fra bladet kan også benyttes)      

Navn: __________________________________________________
      
Adresse: ________________________________________________
      
Antal personer: _______ Medlemsnummer: _________________ (fremgår af medlemskortet)
      
Ønsker bustransport fra Nyborg station og retur (sæt kryds)  JA ___    NEJ ___
Det er vigtigt, at du tilkendegiver om du/I ønsker bustransport, også hvis du sender pr. mail.
      
Tilmelding skal være Lone Agri i hænde senest den 25. oktober 2018:
Lone Agri, Turkisvej 61, 5210 Odense NV.  E-mail: agri1947@gmail.com 
      
NB! Følgende gælder kun for medlemmer ikke ægtefælle/samlever.
Har du ikke frirejse, så kontakt, kasserer Lone Agri på e-mail: agri1947@gmail.com
eller telefon 2241 8967, og her er fristen 20. oktober 2018.

Luk menu