Sektionsmøde 2018

Et formandsskifte dominerede årets sektionsmøde, kombineret med flere ændringer i bestyrelsens sammensætning

Af Uffe Skov Pedersen

Det årlige og traditionsrige sektionsmøde blev, som det næsten altid gør, afviklet på en solrig og varm dag i maj, men i år hvilede der også en tone af sorg over den blå himmel!

Sektionsformand Poul Erik Christensen afgik ved døden 10. maj efter lang tids sygdom.

Alligevel skinnede livsglæden i mødet med de nye og gamle kolleger, som man har set så mange gange gennem årene – nok manglede der som altid et ansigt eller tre!

I en pensionistforening er savnet og sorgen over det tabte altid en tro følgesvend! Det er en af livets skarpe konsekvenser for os alle!

Måske derfor forstår man på trods alligevel at glædes over gensynet med de gamle kolleger, glædes over samværet, nyde snakken og den gode mad og ikke mindst nyde nuet – der som bekendt er det eneste vi er sikker på at eje!

Frokosten

Stemningen, der livede op ved mødet med de kendte ansigter i aulaen, fik fornyet kraft i restauranten ved synet af de veldækkede borde med det flotte smørrebrød og de kolde øl og den gode snaps.
Og snart fyldte snakken fra 165 struber rummet helt ud og alt var – næsten – tilbage i den velkendte gænge.

Mødets åbning

Mødedeltagerne blev i salen budt velkommen af fungerende formand Ole Husted Andersen, der præcis som Poul Erik Christensen åbnede mødet ved at kommentere vejret:
Den triste nyhed er jo, som de fleste af os ved, at Poul Erik Christensen ikke længere er i blandt os. Men han svigter ikke. Poul Erik indledte altid disse møder med at nævne, at hans gode forbindelser oppe i himmelen, selvfølgelig havde sørget for solskinsvejr! Og det har han altså også klaret i år…
I lighed med andre år har vi inviteret vores forbundsformand Henrik Horup og også i år sagde han ja: Velkommen Henrik!
Vi starter mødtes åbning med et tilbageblik på det seneste år. For os i bestyrelsen har det været et noget tumultarisk år. Poul Etik Christen har hele perioden været mærket af kræftsygdom, som han tappert kæmpede for at nedtone, og han nægtede at give efter for sygdommen. Den 10. maj sov han stille ind.
Ole Husted Andersen rundede mødets åbning med at se på antallet af mødedeltagere i 2017, kun 148 mødte frem. I år er der tilmeldt 165 heraf 150 stemmeberettigede.
2017 blev det laveste antal deltagere nogensinde. Vi er ikke i tvivl om, at al den uro der har været – og er – om frirejserne spiller negativt ind. Nogen mener, at sektionen skal betale transport for ægtefælle/samlever! Det vil vi også gerne, men så skal de være medlem af sektionen.
Under dette punkt, mødets åbning, plejer formanden at komme
med et par politiske kommentarer, og det gør jeg selvfølgelig også i år.
Vi har en liberal transportminister, Ole Birk Olesen, der ikke er
bange for at komme med forslag, såsom, førerløse S-tog,
udsættelse af det 3. spor over Fyn og bro over Kattegat uden
jernbane, kort sagt: Der er ingen tvivl om, hvor ministeren vil hen, konkluderede Ole Husted Andersen og så derefter på Henrik Horup: – Jeg regner med, at det er noget, du vil komme nærmere ind på i dit indlæg, Henrik!
Og Ole fortsatte:
Der har også været overenskomstforhandlinger! Resultatet for os
pensionister, blev jo det sædvanlige; endnu et tilbageslag i vores
pension.

Afsked

Et fast afsluttende punkt under mødets åbning er at mindes de medlemmer, der faldt væk det seneste år.
Det er i alt 211 medlemmer denne gang. Inklusive sektionsformand gennem 16 år Poul Erik Christensen, den længst siddende formand i sektionens 101 lange historie. Et kapitel i DSB Pensionisternes historie er slut. Ingen er i tvivl om, at Poul Erik var en stærk og arbejdsom formand. Sporerne efter Poul Eriks virke vil stå længe. Mindet om en god og virksom kollega og ven vil leve i vores erindring. En dygtig og engageret formand er gået bort.
I mindet om vores døde kolleger skal jeg bede forsamlingen rejse sig og indtage et minuts stilhed: Æret være deres minde!
(Mindeordene over Poul Erik Christensen bringes i blad nr. 3)

Beretningen

Den fungerende formand Ole Husted Andersen beklagede, at årets beretning fremstod lidt tyndbenet. Han har kun haft 13 dage som fungerende formand siden Poul Eriks Christensens bortgang, men skulle han senere på mødet blive valgt til formand, vil beretningen blive mere fyldig i 2019!
Ole Husted Andersen startede med at omtale DSB og de andre gamle virksomheder med ordene: Den triste historie vil jeg overlade til forbundsformand Henrik Horup at fortælle om. Den samme opgave fik forbundsformanden i forhold til sagskomplekset vedrørende frirejser.
Der udover vil der ikke blive drøftet frirejser her i dag, da sagerne i øjeblikket ligger underdrejet i det store og mægtige retslige system og er derfor ud af vores hænder!
(Et koncentrat af Henriks Horups indlæg bringes i blad nr. 4)
OK 18: Det statslige område
Vi havde som pensionister kun et krav til overenskomstforhandlingerne. Nemlig at vi som pensionister skal have samme procentdel som gives til de aktive, også af den del der eventuelt gives lokallønsmidler eller andet.
Ole Husted Andersen understregede skarpt: Vi fik ikke dette – vores eneste krav – ´hverken helt eller delvist opfyldt.
Jeg kan derfor ikke være enig med forbundsledelsen, når de anbefaler et ja!  Lad mig i al stilfærdighed minde jer – sagde Ole Husted Andersen – mens han stift så ned på Henrik Horup – minde jer om sloganet fra kongressen 2016: Sammen om fremtiden! Måske skal vi kræve at mottoet til den næste kongres bliver: ALLE SAMMEN om FREMTIDEN.
For at understrege skævvridningen i forhold til pensionisterne gennemgik den fungerende sektionsformand forhandlingsresultatet, som formand OAO stat Flemming Vinter var glad for Han siger i denne forbindelse: Jeg er glad for at repræsentantskabet har sagt ja til OK18 resultatet, så vi nu kan anbefale medlemmerne at stemme ja!
Poul Erik Christensen var sjældent enig med Flemming Vinter, og det var han da heller ikke i vurderingen af forhandlingsresultatet denne gang!
Det gavner ikke pensionister, at lærlinges lønninger får et markant løft, at der er sat midler af til kompetenceløft, det er heller ikke pensionisternes bord, om ændringen af reguleringsordningen gavner os, kan der jo altid stilles spørgsmålstegn ved!
Dette er gode eksempler på, at vi som pensionister ikke får alle de 8,1 procent af den samlede økonomiske ramme, der taltes å meget om under forhandlingerne.

Opsummering af årets gang

Der har været holdt 7 bestyrelsesmøder, der har været afholdt møder i de forskellige udvalg.
Desværre måtte Alf Brokholt forlade bestyrelsesarbejdet i efteråret, da han blev ramt af alvorlig sygdom. 1. suppleant Ingelise Klavsen indtrådte i stedet i bestyrelsen. Jeg kan oplyse, at Alfs helbred er blevet bedre og han er her heldigvis i dag! Det er godt at se dig på benene igen Alf!
Som de andre år er der også i år en medlemstilbagegang. Som nævnt er 211 døde og 45 har meldt sig ud. 139 har meldt sig ind, en samlet tilbagegang på 117 medlemmer. Det er som forventet udviklingen tage i betragtning.
Vi har haft to medlemsmøder, et lukket i Søften i Århus. Et åbent møde i Nyborg, et tilbud 156 medlemmer benyttede sig af.
Igen har der været afviklet to pensionistkurser i Svendborg. Og det er i begge tilfælde lykkedes at holde kurset med fuldt hus! Både nye og gamle medlemmer af sektionen er velkomne. Sidste nyt er at når Forbundet ikke længere kan udstede fribilletter til togrejsen, har sektionsbestyrelsen bestemt, at sektionen betaler for de kursister, der ikke længere har fri rejse.
Det skete i 20 tilfælde på det sidste kursus i april. Alle medlemmer skal stilles lige.
Det næste kursus er 22–24. oktober.
Vi er nu 14 lokalforeninger To foreninger har skiftet formand, Odense og København.  Torben M Konradsen i erstatter Hans Falslund i Odense, Søren Malling erstatter Alf Brokholdt i København.

Fremtiden

Den er som bekendt svær at spå om…
Noget vi skal have fokus på og som kan kræve ændringer:
* Medlemsmøder
* Sektionsmøder, Sektionens synlighed i forhold til det enkelte medlem
* Fester
* Hvordan organiserer vi os
* Hvordan er vores struktur ud om 10 – 14 – 20 år?
Vi må håbe, at der er nogen, der har forståelse for situation: Vi vil snart gerne se dem på banen! Vi vil kæmpe videre, vores gode humør kan ingen tage fra os! Og husk, alder er ingen hindring – vi kan stadig slå fra os!

Valg

Ny formand: Bestyrelsen forslår næstformand Ole Husted Andersen, der vælges uden modkandidat!
Nyt bestyrelsesmedlem: Bestyrelsen foreslår suppleant Ingelise Klavsen, der vælges uden modkandidat.
Nyt bestyrelsesmedlem: Bestyrelsen foreslår Johan Albrechtsen, der vælges uden modkandidat.
Bestyrelsessuppleant: Ingelise Klavsen vælges til bestyrelsesmedlem. Bestyrelsen foreslår i stedet Hans Thomsen, der vælges uden modkandidat!
Bestyrelsessuppleant: Lis Østergaard modtager ikke genvalg. Som kandidat foreslår Bestyrelsen Flemming Jaller, der vælges uden modkandidat!

Luk menu