Husk sektionsmødet

Sektionsmødet 2018 afholdes 23. maj i Messe C, Fredericia.

Dagsorden bekendtgøres ifølge vedtægterne i næste nummer af bladet senest i uge 13.

Forslag der ønskes behandlet på mødet skal være formanden Poul Erik Christensen i hænde senest 30 dage før.

Sendes på e-mail: djfpens@gmail.com

Luk menu