Stormøde i Nyborg

Mødet berørte emner med potentielt store konsekvenser for jernbanefolket
Efterhånden som busserne på en herlig og kølig og solrig novemberdag fik flyttet de 156 mødedeltagere fra Nyborg station de tre kilometer til Nyborg Idræts- og Fritidscenter samledes deltagere i en forventningsfuld summen i den veldækkede og rummelige mødesal og langsomt blev garderobestativerne fyldt op til sektionens årlige stormøde:  
Da de mange stole efterhånden var blevet besat, og kaffen skænket op i kopperne ved siden af tallerknerne med wienerbrød, bød formanden for Nyborg lokalforening Karin R. Petersen velkommen med et stort smil! Hun præsenterede stolt Nyborg som landets gamle hovedstad, hun præsenterede Nyborg som en by i vækst, mulighedernes by, et godt sted for de ældre og en by med mange aktiviteter for netop denne aldersgruppe, og man skulle være så hjertelig velkommen, hvis man tænkte at flytte.
Og som det er kutyme inkluderede velkomsten også en sang. Her havde Karin R. Petersen allieret sig med Leif Lange fra Nyborgs Jernbaneorkester Han skabte med sin harmonika og sang og gode humør en fin stemning i forbindelse med sangen Fynsvalsen.
Dernæst overtog formanden for DJ Pensionistsektion Poul Erik Christensen talerstolen, og han takkede Karin R. Petersen for åbningen af mødet.
Hvorfor stormøde
Det er det eneste møde udover sektionsmødet, hvor alle medlemmer kan deltage – endda med ægtefælle eller samlever. Dog skal man være medlem af sektionen før, vi betaler rejsen.
For tre år siden besluttede bestyrelsen, at vi også ville forsøge med lukkede møder rundt om i landet, hvor medlemmerne i udvalgte 13 geografiske områder blev inviteret til at møde med bestyrelsen. Dette skyldes DSB’s nye frirejsepolitik, hvor nogle medlemmer mistede deres frikort og at personalebilletterne blev inddraget 31. januar 2017. Altså et forsøg på at komme rundt til medlemmerne på den ene eller anden måde. Disse møder har hidtil været en succes Vi har haft 60 – 100 medlemmer til de lukkede møder. Om det skal fortsætte på denne måde fremover vil bestyrelsen tage stilling til inden for det næste år.
Først lidt politik
Danmark har fået en OBO. Det er superliberal transportminister: Ole Birk Olesen. Det vil fremgå af nedenstående, at pensionistsektionens formand Poul Erik Christensen ikke er ubetinget begejstret for landets transportminister. Men det er han ikke ene om. Samme dag som mødet i Nyborg blev afholdt udtaler en kendt journalist, Michael Kristiansen, i en tvist med Ole Birk Olesen på forsiden af Ekstra Bladet: Ole Birk Olesen er komplet uduelig.
Ole Birks Olesen er ifølge sektionsformanden helt klar over, hvor DSB skal hen: S-tog skal privatiseres, og de skal gøres førerløse. Dette skal ske inden 2030! Hvis begge dele skal gennemføres vil det koste et meget stort beløb pointerer Poul Erik Christensen: Og uden at jeg vil hænges op på det, har jeg hørt 100 milliarder kr. Husk at kørslen skal foregår i et lukket system.
Finanslov
Når jeg ser på forslaget til en ny finanslov, udtrykkelig forslag, er jeg ikke i tvivl om, at DSB skal være fortid. DSB skal stort set aflevere hele deres overskud – to milliarder kr. – til staten: Hvordan kan der så kan skabes en forretning, og hvordan kan der ske en fornyelse af jernbanen, står hen i det uvisse Her skræmmer sporene fra England!
Derfor ser Dansk Jernbaneforbund ikke finanslovforslaget som en farbar vej, og DJ frygter, at det kan være en rettesnor for afviklingen af jernbanedrift som et offentligt anliggende.
Det står så galt til med visionerne for jernbanen, at jeg i forrige uge hørte at forbundsformand Henrik Horup ønskede, at Hans Christian Schmidt tilbage på posten som trafik minister – så sløjt står det til!
 
Frikort/Personalebilletter
Personalebilletter kan vi godt glemme alt om. Jeg tror, at det var en af de opgaver, daværende administrerende direktør Jesper T Lok fik, da han tiltrådte. Da det kom frem i pressen, at så og så mange DSB ansatte rejste gratis, faldt hammeren. Nogle påstår, at det var DSB selv, der plantede historien i pressen. Jeg er ikke utilbøjelig til at give dem ret.
Med hensyn til frikort er problematikken delt i to retssager. En for de aktive: 30 – 31. oktober, og dommen falder 22. december 2017. Lad mig gøre det klart. Der er tre muligheder:
Vi taber sagen
Vi beholder frikortet
Der gives en kompensation
 Hvis retssagen tabes vil der sikkert komme flere forsøg på at inddrage andre frikort,
Anderledes ser det ud med vores, pensionisternes retssag, som kommer for 28 – 30. maj 2018. Her ser jeg kun to muligheder. Vi kan vinde eller vi kan tabe sagen! Utroligt meget arbejde for så lidt: Og der gives ikke kompensation.
Hvis sagerne tabes, kan de selvfølgelig appelleres, men om de bliver det, kommer an på, hvad der står i dommens præmisser.
Men alt er ikke helt sort.
Vi har fået lov til at beholde vores frikort på følgende Nordjyske strækninger:
Skørping – Frederikshavn
Hjørring Hirtshals
Frederikshavn – Skagen
Overenskomsten 2015 – 2018 synger på sidste vers
Udviklingen har været sådan:
 
2015 fik vi 0,50 %, hvoraf reguleringsordningen var 0,23 %
 
april 2016 fik vi 0,80 %, og der var reguleringsordningen suspenderet.
Vi skulle have haft 0,48 procent mere, men sådan går det, når topforhandlerne ikke har styr på tingene.
april 2017 steg pensionen med 1,22 % hvoraf reguleringsordningen udgjorde 0,22 %
 
Hvor blev de 0,48 % af? Spørger sektionsformanden?
 
december 2017 skal vi stige med 1.5 %, og så træder noget nyt i gang, det er lavtlønsværn. Det er et nyt begreb, der træder i stedet for reguleringsordningen, men opgørelses metoden er nogenlunde den samme!
Jeg synes, at det har været meget rod med den snart gamle overenskomst! Det må kunne gøres bedre!
At vi har en god pension, er jeg ikke i tvivl om, men den skal ikke gøres ringere, som det er sket ved de sidste overenskomster.
 
Krav til den nye overenskomst
Fuld dækning for de beløb der skal betales – også eventuelle lokallønsmidler med mere. Reguleringsordningen bibeholdes og lavtlønsværn afskaffes.
 
Jubilæumsfest
100 års jubilæet var et kæmpearbejde. Vi løb ind i mange uforudsete ting. DSB ville ikke køre tog fra øst med vest for os. DSB anbefalede, at vi fandt en alternativ transport! Det blev til Egons Busser, der flot klarede skærene for os. Bortset fra nogle småting omkring lyden, blev det alligevel til en superfest.
 
Fremtiden
Fremtiden er som bekendt svær at spå om – og med DSB som modspiller bliver det ikke nemmere!
Hvad skal vi tænke på, hvad gør vi på kort og lang sigt?
Derfor har vi nedsat et strategiudvalg til at tage bestik af fremtiden!
Men meget afhænger af de to kommende retssager! Afgørelsen må vi afvente!
Emnerne for fremtiden er blandt andre disse:
Medlemsmøder!
Sektionsmøder hvert år?
Sektions synlighed overfor de enkelte medlemmer!
Festerne!
Har vi den rigtige organisationsform?
Hvordan ser vi ud om 10 – 15 år?
Kort sagt bliver der nok at tage sig til, konstaterer Poul Erik Christensen, der ikke efterlader nogen tvivl om, at sektionen er parat til at udfordringerne op!
– Men vi må også håbe, at der er nogen derude, der har forståelse for vores situation! Vi skal i hvert fald ikke forvente nogen hjælp fra vores tidligere virksomheder, hvor vi var ansat gennem mange, mange år!
Det løb er kørt!
Afslutning
Efter en let frokost og eftermiddagskaffe med lagkage sluttede mødet med en spørgerunde og den vanlige sang: Skuld gammel venskab rejn forgo
Sektionsformand Poul Erik Christensen takkede for fremmødet og god ro og orden og takkede endvidere centret for et flot arrangement og udelukkede bestemt ikke et på gensyn.

Luk menu