Tilmelding til stormødet i Nyborg

Tilmelding til stormødet i Nyborg

TILMELDING til medlemsmødet i Nyborg den 7. november 2017

(Afskrift må benyttes)

Navn: __________________________________________________

Adresse: ________________________________________________

Antal personer: _______

Medlemsnummer: _________________ (fremgår af medlemskortet)

Ønsker bustransport fra Nyborg station og retur (sæt kryds) JA ___ NEJ ___

Det er vigtigt at du tilkendegiver om du/I ønsker bustransport, også hvis du sender pr. mail.

Senest tilmelding er den 20. oktober 2017 til:

Poul Erik Christensen, Turkisvej 61, 5210 Odense NV. E-mail: djf.pens@gmail.com

NB! Følgende gælder kun for medlemmer

ikke ægtefælle/samlever.

Har du ikke frirejse, så kontakt, kasserer Lone Agri på e-mail: agri1947@gmail.com

eller telefon 22 41 89 67, og her er fristen også 20. oktober 2017.

Luk menu