Kom til stormøde i Nyborg

DJ Pensionistsektion afholder medlemsmøde i Nyborg
tirsdag 7. november 2017 fra kl. 11.00 til 15.30.
Mødet afholdes i Nyborg Idræts og Fritidscenter, Storebæltsvej 13, 5800 Nyborg.
Alle medlemmer af DJ Pensionistsektion samt ægtefælle/samlever er velkomne til at deltage. Tilmelding er nødvendig og skal ske til sektionsformand Poul Erik Christensen – se særskilt rubrik!
Der vil være bustransport fra og til Nyborg station.
Ankomst Nyborg med IC 10.19 og 10.50 fra Sjælland.
Fra Jylland med IC 10.36.
Afgang Nyborg med IC 15.51 og 16.20 mod Jylland
Alle medlemmer af DJ Pensionistsektion samt ægtefælle/
og mod Sjælland med IC 16.09.
På mødet orienteres om “Rigets tilstand”. Under mødet
vil sektionen være vært med formiddagskaffe og brød, senere
en let frokost. Mødet afsluttes med sang, kaffe og lagkage.

Luk menu