2. feb 2017

Indkaldelse til ekstraordinær kongres

Dansk Jernbaneforbund har på hovedbestyrelsesmødet den 1. februar 2017 drøftet et oplæg til etableringen af en organisation for ansatte i fly- og jernbanebranchen.

På den baggrund indkaldes til ekstraordinær kongres i Dansk Jernbaneforbund.

Onsdag den 15. marts 2017 kl. 13.00

På Radisson Blu Scandinavia Hotel, Amager Boulevard 70, 2300 København S.

I henhold til Forbundslovens § 5 stk. 1.2 har ethvert medlem ret til for egen regning at overvære såvel ordinære som ekstraordinære kongresser efter forudgående tilmelding til forbundskontoret senest 4 uger før kongressens afholdelse.

Hvis du ønsker at overvære kongressen skal tilmelding ske ved skriftlig henvendelse til forbundskontoret indeholdende følgende oplysninger:

  • Navn
  • Medlemsnummer
  • Adresse, postnr. & by
  • Telefonnummer
  • E-mail

Oplysningerne sendes via mail til ac@djf.dk eller som brev til Dansk Jernbaneforbund, Søndermarksvej 16, 2500 Valby.

Tilmeldingen skal være forbundskontoret i hænde senest onsdag den 15. februar 2017.